+358-(0)6-429 4900 matkalle@matkalle.org

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä
Oy Eastcon-Finland Ltd / MKTO MATKALLE…
Puskantie 14 A 4
60100 Seinäjoki
puh. +35864294900
Y-tunnus 0926882-0
matkalle(at)matkalle.org

Rekisteröidyt henkilöt
Olemassa olevat ja potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat pyytäneet tarjousta, ostaneet tuotteitamme ja palvelujamme.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde MATKALLE… matkatoimiston ja asiakkaan välillä, asiakkaan antama toimeksianto, asiakkaan suostumus tai sopimuksen täytäntöönpano.
Kyseisten henkilötietojen käyttötarkoituksena on asiakassuhteen ja toimeksiantojen hoitaminen, palveluiden toimittaminen asiakkaille, sopimusvelvollisuuksien täyttäminen, palveluihin liittyvät toimet ja asiakasviestintä.

Tallennettavat henkilötiedot
Käsiteltäviä tietoja ovat mm. nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, passin numero matkavarauksen niin edellyttäessä.
Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.
Tiedot palveluihin ja niiden toimittamiseen vaikuttavista asioista.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään tai hänen valtuuttamalta henkilöltä.

Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja luovutetaan matkan varaamisen ja toteuttamisen kannalta tarpeellisille tahoille ja yhteistyökumppaneille (esim. laiva-, lento- ja muut kuljetusyhtiöt, hotellit ja agentit) sekä muiden mahdollisten palveluiden tai toimeksiantojen toteuttamiseksi. Tietojen käsittelyssä sovelletaan voimassa olevan tietosuojalainsäädännön periaatteita. Henkilötietoja luovutetaan vain sopimuksen, asiakkaan antaman erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle matkavarauksen niin edellyttäessä. Tietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön periaatteita noudattaen.

Henkilötietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään rekisterissä laissa säädettyjen säilytysaikojen mukaisesti ja muiden velvoitteiden täyttämiseksi.
Laskutusjärjestelmässä henkilötietoja säilytetään kirjanpitolain määräämän ajan.
Asiakasrekisteristä poistetaan henkilötiedot, joita ei ole uudistettu tai aktivoitu 2 vuoteen.

Henkilötietojen suojaaminen
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietokantoja sisältävien laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Henkilötietoja sisältävän sähköisen järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.
Mikäli henkilötietoja on paperimuotoisena, nämä säilytetään vain käsittelyn tarvitseman ajan tai korkeintaan 2 vuotta.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi.
Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Voit toimittaa kaikki tämän kohdan mukaiset pyynnöt ja vaatimukset henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Facebook

Seuraa meitä facebookissa >>>